Účet pravidelného spoření GE Money Bank

Účet pravidelného spoření od GE Money Bank nabízí výhodnější sazbu úroků než je tomu tak v případě běžného účtu, když v případě dodržení sjednaných podmínek činí 2,00 % p. a. V případě nedodržení sjednaných podmínek činí jen 0,01 % p. a.

Maximální zůstatek u Účtu pravidelného spoření GE Money Bank je stanoven na 40 000 Kč. Výhodou je i fakt, že finanční prostředky uložené na účtu pravidelného spoření jsou odděleny od peněz na vašem běžném účtu.

Zasílání vkladů na Účet pravidelného spoření probíhá formou trvalého příkazu na částku v rozmezí od 300 Kč do 5 000 Kč, a to vždy k 15. nebo 25. kalendářnímu dni v měsíci. Pravidelné zasílání předem smluvené částky po dobu celého roku je důležitou podmínkou tohoto konta, neboť v případě jejího nedodržení klesá úroková míra ze 2,00 % p. a. na pouhého 0,01 % p. a. Tato úroková sazba se může měnit pouze v okamžiku prodloužení smlouvy, tedy jen jednou ročně.

Disponovat s vkladem na tomto typu účtu lze pouze jeden týden od výročního dne založení účtu, přičemž k prodlužování spoření dochází každoročně automaticky. Za předčasný výběr z účtu se platí 2 % ze zůstatku účtu. Úroky se připisují jen jednou ročně, vždy ke dni předcházejícímu výročními dni založení účtu.

Výpisy z Účtu pravidelného spoření GE Money Bank jsou zdarma, bezplatné jsou i veškeré platební příkazy. Zdarma můžete rovněž vložit finanční prostředky na účet na kterémkoliv obchodním místě banky.

Účet pravidelného spoření od GE Money Bank si můžete založit buď prostřednictvím internetové banky, nebo přímo na kamenné pobočce banky.

Výhody účtu pravidelného spoření GE Money Bank

  • Oddělení peněz na spořicím účtu od peněz uložených na běžném účtu
  • Zdarma výpisy z účtu
  • Platební příkazy zdarma

Nevýhody účtu pravidelného spoření GE Money Bank

  • V případě nedodržení sjednaných podmínek úroková sazba činí jen 0,01 % p. a.
  • Maximální zůstatek pouze 40 000 Kč
  • Disponovat s vkladem lze pouze 7 dní od výročního dne založení účtu
  • Úroky jsou připisovány jen jednou ročně
  • Za předčasný výběr se účtují 2 % ze zůstatku účtu