Top Spořicí konto Komerční banky

Top Spořicí konto od Komerční banky úročí příslušnou část vkladů dle jednotlivých pásem následovně:

  • zůstatek do 999 999,99 Kč = 0,70 % p. a.
  • zůstatek od 1 000 000 Kč = 1,00 % p. a.

Spořicí účet je k dispozici všem fyzickým osobám starším 18 let, jež mají svůj běžný účet veden u Komerční banky. Výhodou Top Spořicího konta je absence výpovědní lhůty, své peníze tak můžete mít k dispozici prakticky okamžitě.

Se svým běžným bankovním účtem si můžete Top Spořicí konto propojit díky internetové aplikaci MojeBanka. Zřízení a vedení spořicího účtu je zdarma, bezplatně získáváte také elektronické výpisy z účtu v měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční periodicitě.

Převody na spořicí účet jsou v rámci Komerční banky zdarma, bezplatné jsou i účetní položky zúčtované na účtu. Mezi svým běžným účtem u Komerční banky a Top Spořicím kontem si můžete převádět své finanční prostředky v reálném čase.

Spořicí účet Top Spořicí konto je možné založit na pobočce Komerční banky prostřednictvím vašeho bankovního poradce, k dispozici je pouze v českých korunách. Váš vklad na účtu je pojištěn dle zákona až do výše 100 000 euro.

Výhody Top Spořicího konta Komerční banky

  • Absence výpovědní lhůty
  • Propojení s běžným účtem skrze internetové bankovnictví
  • Velké množství poboček, na kterých je možné Top Spořicí konto založit
  • Bezplatné elektronické výpisy z účtu (měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční)

Nevýhody Top Spořicího konta Komerční banky

  • Velmi nízká úroková sazba
  • Nevýhodný systém úročení dle zůstatků (sazbou 1,00 % p. a. je úročena pouze část vkladu nad 1 000 000 Kč)
  • Nutnost mít běžný účet vedený u Komerční banky