Spořicí účet Wüstenrot

Spořicí účet Wüstenrot nabízí při splnění určitých podmínek úrokovou sazbu až 2,5 % p. a.

Úrokové míry se liší v závislosti na výši zůstatku následovně:

 • zůstatek 0 – 29 999,99 Kč = 0,1 % p. a.
 • zůstatek 30 000 Kč – 3 000 000 Kč = 2,5 % p. a.
 • zůstatek nad 3 000 000 Kč = 0,1 % p. a.

K těmto úrokovým mírám lze získat věrnostní bonus v závislosti na délce výpovědní lhůty (fixace):

 • fixace na 3 měsíce = + 0,05 % k úrokové sazbě
 • fixace na 6 měsíců = + 0,1 %
 • fixace na 9 měsíců = + 0,15 %
 • fixace na 12 měsíců = + 0,2 %

Fixací částky, jejíž minimální výše je 10 000 Kč a smí být zvolena libovolně, avšak vždy na celé tisíce, získáte výše zmíněný bonus. Ten se vyplácí vždy až po ukončení fixace. V případě, že dojde v průběhu smluvní doby k čerpání fixované částky, bonus nebude přičten.

Ve všech případech je výše minimálního zůstatku pouhých 200 Kč. Zřízení účtu, jeho vedení a ukončení je zdarma, bezplatné jsou i finanční transakce na spořicím účtu Wüstenrot. Ke spořicímu účtu získáte zdarma navíc internetové bankovnictví, v rámci kterého jsou k dispozici i výpisy z účtu. V případě volby zasílání papírových verzí výpisů se za každý takový účtuje poplatek 20 Kč.

Spořicí účet Wüstenrot si můžete zřídit online prostřednictvím internetu, telefonicky nebo osobně prostřednictvím finančního poradce. Pro založení účtu není nutný běžný bankovní účet. Všechny vklady na spořicím účtu jsou rovněž pojištěny až do zákonné výše 100 000 euro.

Výhody spořicího účtu Wüstenrot

 • Výše minimálního zůstatku jen 200 Kč
 • Bezplatné zřízení, vedení a zrušení spořicího účtu
 • Zdarma transakce na účtu
 • Zdarma internetové bankovnictví
 • Elektronické výpisy zdarma
 • Možnost fixování části vkladu a následné navýšení úrokové sazby

Nevýhody spořicího účtu Wüstenrot

 • V případě zůstatků účtu mimo vyhrazené pásmo úroková sazba jen 0,1 % p. a.