Spořicí účet Evropsko-ruské banky s výpovědní lhůtou

Spořicí účet Evropsko-ruské banky s výpovědní lhůtou je možné zřídit v českých korunách, ruských rublech, euru a amerických dolarech.

Úroková míra účtu vedeného v CZK se liší v závislosti na výpovědní lhůtě a zůstatku účtu následovně:

Pásmo

Doba trvání úložky na spořicím účtu a úroková míra (% p. a.)

7 dní

14 dní

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

9 měsíců

1 rok

Od 5 000 Kč

0,15

0,20

0,30

0,60

1,30

2,00

3,30

Od 100 000 Kč

0,20

0,30

0,55

0,75

1,50

2,00

3,30

Od 500 000 Kč

0,30

0,40

0,60

0,90

1,70

2,00

3,30

Od 1 000 000 Kč

0,40

0,50

0,70

1,00

1,80

2,00

3,30

Doba samotného vkladu na spořicím účtu od Evropsko-ruské banky je neomezená. Peněžní prostředky lze na účet vkládat buď v hotovosti na obchodním místě banky, popř. bezhotovostně převodem z jiného účtu.

Zřízení, vedení i zrušení spořicího účtu od Evropsko-ruské banky s výpovědní lhůtou je zdarma, zpoplatněny jsou však předčasné výběry z účtu, a to 0,5 % z vybírané částky. Standardní odchozí operace z účtu jsou možné ode dne uplynutí výpovědní lhůty, přičemž je nutné dodržet minimální zůstatek ve výši 5 000 Kč.

Úroky jsou vypláceny vždy v měsíční periodicitě, přičemž výpočet úroků se provádí na základě denních zůstatků. Zůstatky na spořicím účtu Evropsko-ruské banky s výpovědní lhůtou jsou pojištěny dle zákona až do výše 100 000 euro.

Nevýhodou Evropsko-ruské banky je i nízký počet poboček, které naleznete pouze v Praze a Karlových Varech.

Výhody spořicího účtu Evropsko-ruské banky s výpovědní lhůtou

  • Možnost zřízení v CZK, EUR, USD a RUR
  • Úroková míra až 3,30 % p. a.
  • Zřízení, vedení i zrušení účtu je zdarma
  • Měsíční připisování úroků

Nevýhody spořicího účtu Evropsko-ruské banky s výpovědní lhůtou

  • Předčasný výběr z účtu je zpoplatněn 0,5 % z vybírané částky
  • Pobočky pouze v Praze a v Karlových Varech