Spořicí účet Creditas

Spořicí účet od finanční skupiny Creditas nabízí vysokou míru úročení až 3,5 % ročně, přičemž úroky je možné průběžně vybírat. Zřízení, vedení i zrušení spořicího účtu je zdarma, stejně tak lze zdarma podat výpověď ze spořicího účtu. Bezplatné jsou i vklady a výběry hotovosti na pobočce.

Příchozí platby v rámci záložny i mimo záložnu jsou také zdarma, za odchozí platby v rámci záložny zaplatíte 2 Kč, resp. 4 Kč v případě cizí banky. Výpisy jsou bezplatné pouze při jejich převzetí na pobočce, popř. zvolíte-li si jejich elektronickou formu. Výpis ve formě SMS stojí 2 Kč, v případě odeslání poštou 15 Kč.

Rozhodnete-li se využívat internetové bankovnictví, máte sice nárok na jeho bezplatné zřízení, jeho vedení je však zpoplatněno částkou 10 Kč měsíčně. Zrušení internetového bankovnictví i odeslání přihlašovací a autorizační SMS zprávy je zdarma.

Při založení účtu je nutné na něj vložit alespoň 500 Kč, každý měsíc je pak možné na účet vložit až 100 000 Kč. Creditas garantuje po dobu tří let od podpisu smlouvy a vložení prvního vkladu úrokovou sazbu.

V průběhu spoření je navíc jednou možné vybrat až 30 % z aktuálního zůstatku. Výpovědní lhůta ke spořicímu účtu Creditas činí 36 měsíců.

Všechny vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 euro. Spořicí účet Creditas si můžete zřídit přes internet, přes telefon nebo osobně na pobočce.

Výhody spořicího účtu Creditas

  • Míra úročení až 3,5 % p. a.
  • Založení, vedení i zrušení účtu zdarma
  • Příchozí platby jsou zdarma
  • Garance úrokové sazby po dobu 3 let od podepsání smlouvy a vložení prvního vkladu
  • 1× možnost vybrat až 30 % z aktuálního zůstatku

Nevýhody spořicího účtu Creditas

  • Zpoplatněné internetové bankovnictví
  • Měsíční výše vkladu může být nanejvýše 100 000 Kč
  • Výpovědní lhůta 36 měsíců