Spořicí účet Akcenta

Spořicí účet Akcenta od stejnojmenného spořitelního a úvěrního družstva se vyznačuje mírou úroků až 4,5 % p. a.

Samotná míra úroků se liší v závislosti na výpovědní lhůtě a objemu zůstatku následovně:

Výpovědní lhůta Pásma úročení () / roční úroková sazba (p.a.)
0 až 299 999 Kč 300 000 Kč až 799 999 Kč 800 000 Kč až 1 499 999 Kč 1 500 000 Kč až 2 399 999 Kč 2 400 000 Kč a více*
6 měsíců 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
9 měsíců 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
12 měsíců 2,5 % 2,6 % 2,8 % 2,9 % 3 %
18 měsíců 2,7 % 2,9 % 3 % 3,1 % 3,3 %
2 roky 3 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 %
3 roky 3,3 % 3,5 % 3,7 % 3,9 % 4 %
4 roky 3,4 % 3,6 % 3,8 % 4 % 4,2 %
5 let 3,6 % 3,8 % 4 % 4,3 % 4,5 %

V případě většího zůstatku než 5 000 000 Kč je úroková míra vytvářena individuálně.

Vklady na účet lze realizovat buď jednorázově, nebo v pravidelných úložkách. Po uplynutí výpovědní lhůty v rozmezí 6 měsíců až 5 let je následně celá částka včetně výnosu převedena zpět na váš účet. Veškeré úroky jsou připisovány měsíčně formou složeného úročení,  kdy se úrok počítá vždy z aktuální částky pro ten daný měsíc.

Zřízení a vedení spořicího účtu Akcenta je zdarma, pro jeho správu je však nutné založení i běžného účtu od družstva Akcenta. To je založeno automaticky souběžně se zřízením spořicího účtu, správa tohoto účtu i veškeré finanční pohyby mezi účty Akcenta jsou bezplatné. Počet spořicích účtů, které si můžete založit, není omezen.

Vklady na účet lze posílat buď bezhotovostně z účtů jiných bank, popř. vkladem na pobočce některé z partnerských bank družstva Akcenta. Všechny vklady na účtech Akcenta jsou pojištěny dle zákona až do výše 100 000 eur.

Spořicí účet Akcenta lze založit online prostřednictvím internetu.

Výhody spořicího účtu Akcenta

  • Míra úroků až 4,5 % p. a.
  • Výpovědní lhůta v rozmezí od 6 měsíců do 5 let
  • Úroky jsou připisovány v měsíčních intervalech
  • Zřízení i vedení účtu je zdarma

Nevýhody spořicího účtu Akcenta

  • Absence kamenných poboček