Spořicí konto Bonus Komerční banky

Se Spořicím kontem Bonus od Komerční banky dosáhnete úrokové míry maximálně 1,50 % p. a.:

  • Základní úroková sazba = 1,00 % p. a.
  • Fixní bonusová úroková sazba (platná jen do 30. 6. 2012) = 0,50 % p. a.

Spořicí účet je dostupný všem osobám, jež mají svůj běžný účet veden u Komerční banky a mají k dispozici volné finanční prostředky ve výši alespoň 5 000 Kč.

Účet Spořicí konto Bonus od Komerční banky smí být veden pouze v českých korunách, výhodou však je absence výpovědní lhůty. Úročení vašeho vkladu probíhá dvousložkově, kdy je dána pevná základní úroková sazba, která je vyhlašována na základě změn na finančních trzích a dále je dána určitá bonusová sazba. Ta se vyhlašuje vždy dvakrát ročně a je platná na celé pololetí.

Připisování úroků ze základní sazby probíhá ve čtvrtletních intervalech, úroky z bonusové části sazby se připisují vždy jen jednou za půl roku a vypočítávají se na základě nejnižšího zůstatku v průběhu celého období.

Spořicí konto Bonus od Komerční banky můžete ovládat rovněž prostřednictvím internetového či telefonického bankovnictví. Zřízení i vedení spořicího účtu je zdarma, bezplatně získáváte i elektronické či papírové výpisy. Převody mezi jednotlivými účty v rámci Komerční banky a účetní položky zúčtované na účtu jsou rovněž zdarma.

Zřídit si tento spořicí účet můžete prostřednictvím svého bankovního poradce na kamenné pobočce Komerční banky. Všechny vklady na vašem účtu jsou zároveň pojištěny dle zákona, a to až do výše 100 000 euro.

Výhody Spořicího konta Bonus Komerční banky

  • Absence výpovědní lhůty
  • Možnost ovládání spořicího účtu prostřednictvím internetového či telefonického bankovnictví
  • Zdarma zřízení i vedení spořicího účtu
  • Zdarma elektronické či papírové výpisy

Nevýhody Spořicího konta Bonus Komerční banky

  • Velmi podprůměrná základní úroková sazba 1,00 % p. a.
  • Nutnost mít vedený běžný účet u Komerční banky
  • Úroky ze základní úrokové sazby se připisují jen čtvrtletně
  • Úroky z bonusové sazby se připisují pololetně a vypočítávají se z nejnižšího dosaženého zůstatku účtu