Slovníček pojmů

Bonita

Vaše finanční situace, dle které banka či jiná finanční instituce určí, jak zdatní jste ve splácení, kolik vám tedy může půjčit a jaké vám tedy nastaví podmínky.

Disponent

Člověk, který je zmocněn za vás uzavírat smlouvy na základě vašeho pověření a to vše vašim jménem.

Pojištění vkladů

O své vklady na spořícím účtu se nemusíte obávat, protože ze zákona jsou pojištěny veškeré neanonymní vklady u bank v ČR a to až do výše odpovídající 50 000 eur pro jednu osobu u jedné banky.

Vklad

Jedná se jednoduše o peníze, které uložíte na svůj účet u finančního ústavu. Tyto peníze jsou pak úročeny určitou sazbou a to buď fixní (pevnou) nebo variabilní (pohyblivou). Je věcí každé banky, jaký úrok na dotyčný vklad nastaví.