Peněžní dům: Spořicí účet s výpovědní lhůtou

Spořicí účet s výpovědní lhůtou od Peněžního domu přichází s úrokovou mírou až 3,50 % p. a.

Úročení se liší v závislosti na délce trvání vkladu a zůstatku následovně:

Délka trvání vkladu

Úroková procentní sazba pro vklad p. a. (v %)

do 99 999 Kč

od 100 000 Kč do 299 999 Kč

od 300 000 Kč do 499 999 Kč

od 500 000 Kč do 999 999 Kč

nad 1 000 000 Kč

14 dní

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

1 měsíc

0,30

0,35

0,40

0,50

0,55

2 měsíce

0,30

0,35

0,50

0,50

0,55

3 měsíce

0,55

0,60

0,65

0,85

1,00

6 měsíců

0,85

0,95

1,00

1,20

1,40

9 měsíců

0,95

1,05

1,10

1,35

1,50

12 měsíců

1,60

1,70

1,80

1,95

2,10

2 roky

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

3 roky

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

4 roky

2,60

2,70

2,80

2,85

2,90

5 let

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

Minimální výše vkladu je 100 Kč, přičemž si můžete založit větší počet spořicích účtů. Omezení zde neplatí ani v případě výše a četnosti dalších vkladů. Dispoziční lhůta pro výběr předem nahlášené částky je 5 dnů.

U Spořicího účtu s výpovědní dobou od Peněžního domu se úročí denně, přičemž úroky se připisují vždy na konci toho daného kalendářního měsíce, resp. v den ukončení účtu. Vklady jsou úročeny vždy podle aktuální výše vyhlašované úrokové sazby. Případné nevyčerpané úroky se na spořicí účet připisují jako součást úročené jistiny.

V době až 29 dní po skončení daného měsíce si můžete vybrat měsíční úrok, a to bez nahlášení výpovědi. Učinit tak můžete buď v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem na libovolný účet. V případě předčasného výběru je však účtována smluvní pokuta ve výši až 10 % z objemu vybírané částky.

Založení, vedení i výpisy jsou u Spořicího účtu s výpovědní lhůtou zdarma.

Výhody Spořicího účtu s výpovědní lhůtou od Peněžního domu

  • Úroková míra až 3,50 % p. a.
  • Možnost trvání vkladu v rozmezí od 14 dní do 5 let
  • Minimální výše vkladu jen 100 Kč
  • Možnost založit si větší počet spořicích účtů
  • Měsíční připisování úroků
  • Bezplatné založení, vedení účtu i výpisy z účtu

Nevýhody Spořicího účtu s výpovědní lhůtou od Peněžního domu

  • Smluvní pokuta za předčasný výběr vkladu činí až 10 % z objemu vybírané částky