Jak si vybrat spořící účet

Chcete si vybrat spořící účet, ale nevíte dle čeho se rozhodovat, jaké parametry jednotlivých nabídek českých finančních institucí poměřovat? Následující text by vám měl do problematiky spořících účtů vnést patřičné světlo v podobě relevantních informací.

Kritérium 1: úrok není u spořícího účtu vše

Většina lidí se při výběru spořícího účtu rozhoduje dle jediného kritéria a to výše úrokové sazby. Úroky jsou sice při výběru spořícího účtu důležitým kritériem, neměli by však být kritériem jediným.

Neméně důležitá je flexibilita parametrů spořícího účtu, nákladovost nebo další doplňkové služby, jako jsou on-line přístup, platební karta k účtu zdarma atd.

Kritérium 2: poplatky za vedení spořícího účtu

Zkuste si vámi vybrané spořicí účty porovnat kupříkladu dle poplatků, které se na něj vážou. Zřízení a vedení spořícího účtu je zpravidla bezplatné, zdarma bývají i další transakce a zaúčtované operace. Některé finanční ústavy si však účtují uskutečněné peněžní transakce mířící z a do jiné banky. Jednoduše, ideální je mít jakékoliv poplatky u spořícího účtu 0 Kč.

Kritérium 3: provázané účty

Při zakládání spořícího účtu vás může překvapit, že po vás banka vyžaduje existenci či založení běžného účtu. Provázanost s běžným účtem může být pro vás i výhodná. Můžete si volné prostředky na běžném účtu podle potřeby bezplatně převádět na spořicí účet nebo si nechat automaticky přeposílat na spořicí účet
částku, která přesáhne zvolený zůstatek na běžném účtu, čímž dosáhnete vyššího efektivního zhodnocení.

Kritérium 4: nejistý výdělek

Myslete u spořícího účtu i na jistou “úrokovou” nejistotu, a z toho plynoucí nestabilitu z výnosu na vašem spořícím účtě.

Výše úročení u spořícího účtu není nijak garantována a může se tedy v průběhu času měnit, tedy nejen zvyšovat, ale i snižovat. Navíc ne vždy na vyhlašovanou sazbu musí klient dosáhnout automaticky, některé banky požadují splnění různých podmínek (například minimální výše vkladu nebo zmíněná existence, popřípadě zřízení běžného účtu u stejné instituce a podobně), jiné používají pásmové úročení, což znamená, že výše sazeb je odvislá od výše vložených prostředků.

Tyto “drobnosti” vám mohou zůstat na první pohled či poslech utajeny a o to více tedy věnujte svého času na jejich hledání a následné porovnávání s nabídkou spořících účtů od jiných bankovních ústavů.

Kritérium 5: způsob úročení

Úroková sazba spořicích účtů je variabilní – její výše se může v čase měnit. Vyhlášenou aktuální sazbou je pak úročen celý zůstatek na účtu. Způsob úročení či připisování úroků může být individuální, záleží na všeobecných podmínkách banky. Obecně platí, že úroky se zpravidla kalkulují denně, denní výše úroku se rovná součinu aktuálního zůstatku na spořicím účtu a denní úrokové míry.

Úroky mohou být připisovány měsíčně, kvartálně či ročně. Výnosy na spořicích účtech podléhají zdanění (výše srážkové daně je v současnosti 15 procent), což však provádí samotný bankovní ústav, a nepřináší to pro klienta žádné další komplikace.

Konečné rozhodnutí: spořicí účet ano, či ne?

Chcete-li mít neustálý přístup ke svým penězům, pak se spořicí účty jeví jako vhodná varianta. Pokud však můžete “postrádat” prostředky na delší dobu, nabízí se i jiné možnosti jako kupříkladu termínované vklady a další.

Spořící účet ano na krátkodobé zhodnocení

Spořicí účet je z hlediska výnosnosti efektivnější a ekonomičtější, než nechat peníze na běžném účtu, kde díky téměř nulovým sazbám a dalším poplatkům dochází ke znehodnocení finančních prostředků, svůj díl si ukrojí i inflace. Spořicí účty se hodí spíše pro krátkodobější zhodnocení. V dlouhodobém horizontu se podívejte po jiných finančních produktech.

Pokračujte aktuální nabídkou spořících účtů v roce 2013