Internetové spoření České spořitelny

Internetové spoření od České spořitelny je určen fyzickým osobám starším 18 let. Základní úroková sazba tohoto spořicího účtu činí 0,50 % p. a.

Zároveň lze získat bonus 1 % p. a. v případě, že průměrná denní hodnota zůstatku účtu byla v daném kalendářním čtvrtletí vyšší než v minulých třech měsících. První tři měsíce je úroková sazba přiznána automaticky. Bonus je platný pouze pro zůstatky spořicího účtu v rozmezí od 40 000 Kč do 4 999 999,99 Kč.

Zřízení, vedení i zrušení tohoto typu spořicího účtu je zdarma, ke spoření navíc získáte přístup do internetového bankovnictví. Přes něj se celý účet ovládá . Výhodou je i absence výpovědní lhůty, své finanční prostředky tak máte k dispozici prakticky kdykoliv.

Minimální zůstatek Internetového spoření České spořitelny je stanoven na 10 000 Kč. Zdarma u tohoto spořicího účtu máte jen jeden trvalý příkaz k úhradě měsíčně, za každý další vám bude naúčtováno 65 Kč. Zpoplatněny jsou i došlé platby – za každou takovou zaslanou z účtu České spořitelny je účtováno 5 Kč, v případě zaslání z jiné tuzemské banky činí poplatek 7 Kč.

Internetové spoření České spořitelny se zřizuje přes internet či přes telefonní call-centrum. Prozatím však není možné zakládat tento typ účtu na pobočkách České spořitelny. Každá fyzická osoba smí mít založen jen jeden spořicí účet tohoto typu.

Všechny vklady na účtu jsou pojištěny dle zákona až do výše 100 000 euro.

Výhody Internetového spoření České spořitelny

  • Zřízení, vedení i zrušení účtu zdarma
  • Celý účet se ovládá přes internetové bankovnictví
  • Bez výpovědní lhůty
  • Možnost zřízení spořicího účtu přes internet

Nevýhody Internetového spoření České spořitelny

  • Velmi podprůměrná základní úroková sazba 0,50 % p. a.
  • Pro získání bonusu ve výši 1 % p. a. musí průměrný denní zůstatek za kalendářní čtvrtletí růst
  • Druhý a každý další trvalý příkaz k úhradě je zpoplatněn 65 Kč
  • Došlá platba zpoplatněna 5 Kč, v případě platby z jiné banky než je Česká spořitelna se přičítají ještě další 2 Kč