Dětský spořicí účet Domeček od Peněžního domu

Spořicí účet Domeček je určen všem osobám od narození do 18 let věku, přičemž správu nad účtem má příslušný zákonný zástupce starší 18 let. Ten se nejprve musí stát členem spořitelního družstva Peněžní dům.

Zůstatky na spořicím účtu jsou úročeny v závislosti na výši zůstatku následovně:

  • do 30 000 Kč = 2,50 % p. a.
  • od 30 000,01 Kč do 100 000 Kč včetně = 1,00 % p. a.
  • od 100 000,01 Kč = 0,80 % p. a.

Založení, vedení i zrušení spořicího účtu je zdarma. Minimální výše počátečního vkladu je stanovena pouze na 100 Kč, spoření je tak přístupné opravdu každému. Výpovědní lhůta je 14 dnů, úložky je navíc možné na účet vkládat kdykoliv a v jakékoliv výši. Vkládání peněžních prostředků na účet je zdarma.

Úroky z vkladu jsou vyměřovány denně, přičemž se připisují vždy na konci kalendářního měsíce, popř. v okamžiku ukončení spoření. Nevyčerpané úroky se připisují na účet jako součást úročené jistiny. Dispoziční lhůta pro výběr nahlášené vypovězené částky je 5 dní, smluvní pokuta za předčasný výběr činí až 10 % z vybírané částky.

Ve lhůtě 29 dní po skončení příslušného měsíce si můžete bez podání výpovědi vybrat připsané úroky.

Pro založení dětského spořicího účtu Domeček je nutné předložit rodný list dítěte a platný doklad totožnosti zákonného zástupce. Všechny vklady jsou v souladu se zákonem pojištěny až do ekvivalentu 100 000 euro.

Výhody dětského spořicího účtu Domeček od Peněžního domu

  • Možnost spoření dítěti již od jeho narození
  • Minimální výše počátečního vkladu pouze 100 Kč
  • Výpovědní lhůta jen 14 dnů
  • Možnost vkládat úložky na účet zdarma, kdykoliv a v jakékoliv výši
  • Možnost výběru úroků po dobu 29 dní od konce příslušného měsíce
  • Úročí se denně, přičemž úroky jsou připisovány vždy na konci kalendářního měsíce

Nevýhody dětského spořicího účtu Domeček od Peněžního domu

  • Zajímavá úroková sazba pouze v případě zůstatku do 30 000 Kč